Returnering af varer

Annullering, fortydelse og reklamation:

Efter Sælger har afsendt varer til Køber, har Køber ikke ret til at fortryde eller annullere ordren, med mindre det aftales direkte med sælger. I dette tilfælde skal returfragt betales af køber selv.
Reklamationer og mangler skal meddeles sælger senest 7 dage efter modtagelsen. Herefter ophøre ethvert krav om erstatning til sælger.

Køber bør straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre at de er uden mangler.
Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer,  at der er mangler ved varerne, skal Køber straks give Sælger besked om manglerne, og senest efter 7 dage fra modtagelsen. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal Køber reklamere straks efter at Køber burde have opdaget manglen og senest 2 år efter levering har fundet sted.  
Undlader Køber, at underrette Sælger straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Sælger.

Returnering af sæsonvarer:

Sæsonvarer som ønskes krediteret sendes til:
M.O. Engros
Svejsegangen 6A
2690 Karlslunde

Har du en fuld service aftale med M.O. Engros, vil vores konsulenter automatisk tage sæsonvarer retur ved besøg.
Bemærk: Returretten gælder kun produkter i original, intakt emballage. Prismærkede varer krediteres ikke.

Varens stand, når du sender den retur: 

Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi.
 
Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage.
Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.
© 2024 MJ Handel ApS. All Rights Reserved